Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Pre návštevníkov webu

Na webstránke www.anexo.sk nezbierame žiadne osobné údaje.

Pre klientov, zmluvných partnerov

Vaše osobné údaje spracúvaju poverení zamestnanci našej spoločnosti a externá účtovná firma Stanislava Brtiš, IČO: 50106970, Hany Ponickej 8/A Bratislava, za účelom spracovania účtovných dokladov.

Zároveň časť vašich údajov posielame aj daňovému úradu (na základe zákona o dani z príjmov).

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba, IČO, IČ DPH u platcov DPH, číslo bankového účtu, podpis.

Vaše osobné údaje spracúvame iba po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 10 rokov.

Pre všetkých

Ako dotknutá osoba môžete kedykoľvek:

  • požiadať o prístup k vašim osobným údajom,
  • namietať voči použitiu, či spracovaniu vašich osobných údajov,
  • odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich údajov,
  • požiadať o vymazanie vašich osobných údajov,a to písomne listom zaslaným na našu korešpondenčnú adresu, alebo mailom na gdpr@anexo.sk


Osoba zodpovedná za dohľad nad spracovaním osobných údajov: Ing. Michal Macko, macko@anexo.sk